Statistiken visar kommuner med störst förändring i genomsnittligt meritvärde för elever i kommunal grundskola åren 2015 och 2017. Meritvärdet beräknas som summan av betygsvärdena för 17 betyg.