Kilde: Danmarks Statistiks tal for indkomst i alt før skat mv. fratrukket tal for skat mv. Det vil sige, at lejeværdi, renteudgifter og betalt underholdsbidrag ikke som normalt er medtaget i beregningen.