Data fra undersøgelsen i 2009 er ikke medtaget, da borgere med lavt uddannelsesniveau var underrepræsenteret i forhold til tidligere undersøgelser.