Tabellen viser alle kommuner i Norge med tall på hvor mange skattepliktige som er omfattet av skatteoppgjøret, hvor mye skatt som er betalt, hvor mange som har penger til gode og hvor mye de har hatt til gode, hvor mange som har fått restskatt og hvor mye restskatt de måtte betale.