Índice anual de accidentes laborais mortais por cada 100.000 traballadores/as