Den landsdækkende måling er foretaget fra d. 13-16 maj og de regionale fra. d. 8-16 maj. Den statistiske usikkerhed i undersøgelsen svinger fra +/- 0,5 procentpoint til 3 procentpoint.