Podiel žien zamestnaných na čiastočný úväzok 2022 (zaostávajúce ekonomiky EÚ)