Russlands gass flyter hovedsakelig gjennom fire rørsystemer, Nordstream 1 går fra Russland direkte til Tyskland. Yamal går gjennom Hviterussland. Den Ukrainske transitten går gjennom Ukraina. Turkstream går gjennom Tyrkia.