K niektorým mostom chýbajú v centrálnej technickej evidencii cestných komunikácií úplné údaje, v grafe nie sú zarátané.