* Ikke alle land offentliggjør statistikk over avvik. GDPR ble innført på ulike tidspunkt i ulike land og enkelte avvik i statistikken kan derfor stamme fra tidligere lovgivning.
 f 
in