Evolución entre titularidades y partidos como revulsivo