Sledovanosť vybraných večerných a podvečerných programov v nedeľu 17.9.2023