Noen studiesteder har ikke gjennomført 2. konteeksamen. I tillegg er det noen studiesteder som ikke har sendt inn opplysninger til Sykepleien. Tallene over antall studenter ved studiested er hentet fra Nokut, mens de andre tallene er hentet inn av Sykepleien via mail.
 f 
in