Fortsatt vekst for folkefinansiering

For første gang på flere år står lån til eiendomsprosjekter for under halvparten av det totale volumet. Det viser 2022-tallene som er sammenstilt av BankShift