Noot: nog geen gegevens beschikbaar over IGO-GIB voor 2019.
 f 
in