As cantidades inclúen remuneracións en metálico e outros conceptos como seguros e plans de aforro