Andel (%) utrikes födda av det totala antalet preliminärt röstberättigade i riksdagsvalet 2018. Svenska medborgare bosatta i Sverige. De preliminära uppgifterna är en framskrivning av befolkningen baserat på befolkningsregistret i juni 2017 som SCB har gjort.