Të dhëna nga 2015-2018 (*Në vitin 2015, në vlerën 42,000 mijë euro të depozituar nënjërën prej llogarive Leli zotëron 50% pasi pjesa tjetër rezulton e bashkëshortes)