1.010 respondenter har deltaget i undersøgelsen. 30-33 procent af dem var enten i tvivl eller ønskede ikke at stemme. Bemærk, at den statistiske usikkerhed svinger mellem 1,2 og 3,1 procentpoint afhængig af parti.