Elproduktion fra solenergi

Angivet som procentdel af den samlede elproduktion