Figur 1.1 Partiledarnas och partiernas popularitet i hela väljarkåren och bland partiets egna väljare (0-10)