Undersøkelsen er utført 7.-8. mai av Norfakta på oppdrag for Nationen og Klassekampen. 1003 spurte. Feilmargin for utvalget som helhet er inntil 3,1 prosent. 18 prosent svarte vet ikke. 4 prosent svarte vil ikke stemme/vil ikke svare. Mandater er utregnet ved hjelp av Celius.