Kilde: CONCITO på grundlag af input/output-opgørelser. Den konkrete CO2e-udledning afhænger af den bestemte flymodel, bilmodel, kørslen m.m. * En gennemsnitsdansker bruger 1.600 kWh strøm om året.