Votantes do estranxeiro sobre o total nas eleccións autonómicas galegas