Oppdatert sist onsdag 4. mars klokken 18.10 basert på tall fra FHI der totalantallet er 56 tilfeller i Norge, men der 10 tilfeller ikke er geografisk plassert.