Noot: de gegevens opgenomen in de figuur zijn schattingen gebaseerd op een enquête. Daardoor moet rekening gehouden met een onzekerheidsmarge. Zie: ‘Meer info over definities en bronnen’. (*) Voor het aandeel naar gezinsinkomen is enkel de groep regelmatige gebruikers opgenomen.
 f 
in