Lademuligheder for bilister i etageejendomme i 2023

Offentlige ladepunkter pr. 1.000 familier med bil, der bor i etageejendom, fordelt på danske kommuner.