Tabellen er sortert etter størrelsen på fallet i markedsverdien til 19 av de 25 mest likvide selskapene på Oslo Børs.