Indeksverdi på null indikerer vekst på gjennomsnittlig nivå. Verdier over null indikerer bedre enn gjennomsnittlige konjunkturer, mens verdier under null indikerer svakere enn gjennomsnittlige konjunkturer.