Intervallerne er beregnet på baggrund af 11 landes faktiske dødstal og det forventede antal døde uden smittebegrænsende tiltag.