Liggende stolpediagram med tittelen sosiale medier brukt til nyheter. Viser andel som har brukt forskjellige sosiale medier til nyheter den siste uken, 2023. Resultater: Facebook: 29% YouTube: 13% Snapchat: 11% Instagram: 9% FB Messenger: 9% TikTok: 6% Twitter: 5% WhatsApp: 3% LinkedIn: 3% Reddit: 2% Pinterest: 2% Vet ikke: 5% Ingen av disse: 44%