Lysegrå felter markerer perioder med avtakende veksttakt og mørkegrå felter markerer resesjon.