Kommunerna där flest missar gymnasiet

Kommuner med högst andel elever som inte tagit gymnasieexamen efter tre år.