Sykepleien sendte ut en spørreundersøkelse 24. mars. Den ble avsluttet 26. mars. På spørsmålet over, svarte 1698 sykepleiere.
 f 
in