In hoeverre verwachten Nederlanders een thuisbatterij aan te schaffen?

Panelonderzoek onder 2000 Nederlanders