Medziročná inflácia klesá na Slovensku, v eurozóne i v USA 

*Najnovšie údaje za USA sú k júnu 2023