Spadek przychodów największych spółek naftowych rok do roku

Dane w miliardach dolarów