Noot: er is sprake van een breuk in de tijdreeks tussen 2016 en 2017. Zie: 'Meer info over definities en bronnen'.
 f 
in