Ett linjediagram som visar Sverige och EU mellan år 2012 och 2022. Trenden är ökande över tid för bägge serierna men Sverige ligger generellt på en högre nivå. År 2012 hade Sverige 52 och EU 40 procent. År 2022 hade EU 63 och Sverige 62 procent. Sverige har en tydlig puckel år 2019 med 72 procent. Lägsta punkten för bägge serierna är 2014.