Den statistiske usikkerhed i undersøgelsen varierer fra +/- 0,7 procentpoint til +/- 3 procentpoint. Med 95 procents sandsynlighed ligger partiernes faktiske opbakning inden for intervallet.