Til sammen 14 merkeforhandlere har tilholdssted i Sørlandsparken. Med Bertel O. Steen på andre siden av E18 blir det 15.