Aalund har i 2018 spurgt 241 danske erhvervsjournalister om deres holdning til erhvervslederes tilstedeværelse på de sociale medier. Der er blevet spurgt til vigtigheden af tilstedeværelsen på sociale medier og derefter, hvem der gør det bedst og hvorfor.