Rast cen poslovnih nepremičnin

v odstotkih (2015 = 100 odstotkov)