Antalet höns i varje län vid Jordbruksverkets senaste mätning 2018. Siffrorna bygger på en urvalsundersökning och kan ha en viss felmarginal. Notera att siffror saknas för Kronobergs län.