Staplarna visar andelen anställda i företag som har säte i något annat land.