Idrettsfag, primærnæringsfag og samferdsels- og sikkerhetsfag er utelatt pga lavt antall respondenter.