Note: Betalingsfolketallet angiver bopælsfolketallet plus de borgere, som egen kommune betaler for med bopæl i anden kommune, fratrukket de borgere, som andre kommuner betaler for i egen kommune.