Förkortningar i kartan: KVL= Konsumentväglening, BUS= Budget- och skuldrådgivning, Livsmedelskontroll redovisar hur stor andel av de totala antal livsmedelsanläggningarna som kontrollerats under året.