Antall søkere til lærervikariater på over 6 måneder som utlyses underveis i skoleåret