Kokeiden määrän keskiarvo ylioppilastutkinnossa on noussut. Vuonna 2013 tutkinnossa suoritettiin keskimäärin 5,26 koetta ja vuonna 2022 5,47 koetta. Kasvu alkoi vuonna 2019, jolloin suoritettiin keskimäärin 5,38 koetta.